Technický Facility Management

Jde o komplexní technickou správu objektu, tedy každodenní údržbu, úklidy, odborné revize, servisy a audity. Tým společnosti STAEG Facility má v rámci každého managementu nastavené standardy tak, aby docházelo ke konstantnímu zvyšování hodnoty nemovitostí našich klientů. Díky pečlivé správě svěřeného objektu nebo areálu umíme prodlužovat životní cyklus nemovitosti a šetřit prostředky na provoz. Známe dokonale technické zařízení budov, moderní technologie nevyjímaje. Umíme nalézat nejefektivnější a nejúspornější řešení, a to i v rámci pravidelných preventivních kontrol a revizí.

Náš tým je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Klient má vždy k dispozici hotline na manažera technického FM, prostřednictvím kterého garantujeme dálkovou správu zařízení nebo výjezd k havarijním zásahům v dohodnutém čase. V rámci našich služeb přebíráme jednání s dodavateli a řešíme veškeré garanční i pozáruční opravy. Všechny činnosti jsou plánovány, vyhodnocovány a reportovány specializovaným softwarem – klient tak má kdykoliv (či odkudkoliv) dokonalý přehled o vyvíjených činnostech.

Administrativní Facility Management

Jedná se především o kancelářské činnosti vedené s nájemci a dodavateli spravované nemovitosti. Administrativní FM zaštiťuje měřitelné výstupy technického, energetického a infrastrukturálního facility managementu – například na úrovni vyúčtování, smluvní dokumentace, pojištění nebo fakturace.

V případě některých našich klientů je administrativní FM součástí administrativní správy objektu pro společnost, která nemovitost vlastní. Součástí těchto služeb může být proto i kompletní daňové poradenství a účetnictví, podobně jako právní služby nebo správa odpadového hospodářství.

Běžně vypracováváme provozní a bezpečnostní řády budov, včetně jejich aktualizace a požární ochrany. Samozřejmostí je i důraz na bezpečnost všech dat, včetně kontroly zabezpečení nemovitostí a spravovaných společností před úniky informací a hackerskými útoky.

Infrastrukturální Facility Management

Naše nejviditelnější služba. Pokrývá totiž veškerý provoz a organizaci života ve spravované nemovitosti. Proškolení zaměstnanci jsou prvním kontaktem pro pracovníky i návštěvníky objektu nebo areálu. Podporují je a vytvářejí nejvhodnější podmínky pro jejich práci.

Všechny složky infrastrukturálního FM podléhají vedení jednoho manažera, který je i kontaktem pro majitele spravované nemovitosti. Jednou z hlavních konkurenčních výhod, společnosti STAEG facility, je sehraný tým profesionálů, kteří jsou soustavně vzděláváni a podílejí se na bezchybném chodu všech spravovaných nemovitostí.

Do infrastrukturálního managementu patří především tyto služby:
 • Ostraha, včetně zabezpečení všech relevantních technologií
 • Kompletní úklid vnitřních a venkovních ploch
 • Provoz klíčů, karet nebo vstupních bran
 • Provoz garáží nebo parkovišť a péče o vozový park klientů
 • Služby recepce, poštovní služby a call centrum
 • Skladové hospodářství a průběžně zásobování, péče o interiéry
 • Odpadové hospodářství

Energetický Management

Energetická bilance nemovitostí stala předmětem zájmu Evropské unie i národních vlád. Ty mají zájem na co nejhospodárnějším a nejšetrnějším provozu nemovitostí. Právě také proto dokáže naše společnost šetřit majitelům všech typů objektů nezanedbatelné finanční objemy.

Naše týmy se dokážou postarat o energetické hospodářství jakékoliv nemovitosti – od nejvýhodnější správy nebo integraci moderních technologií (např. tepelná čerpadla či rekuperační jednotky) až po získání energetických štítků nebo certifikaci tzv. zelených budov (green buildings). Speciální služby nabízíme orgánům statní správy a samosprávy tak, aby bylo energetické hospodářství v souladu s jejich dlouhodobými strategiemi či vyhláškami.

Všechny činnosti jsou plánovány, vyhodnocovány a reportovány specializovaným softwarem – klient tak má kdykoliv a odkudkoliv dokonalý přehled o vyvíjených činnostech.

Property Management

Jsme jednou z předních firem v oboru, která bezproblémově ovládá Property management. Tedy komplex administrativních, ekonomických a obchodních procesů, které souvisejí s vlastnictvím nemovitosti klienta. Jedná se o tyto služby:

Služby spojené s komerčním využitím budov
 • vedení podvojného účetnictví, fakturace, inkaso, kontrola včasnosti úhrad, vystavování upomínek
 • správa smluv, vedení seznamu majitelů / nájemců, obchodní evidence
 • správa volných nebytových prostor a objektů, kalkulace provozních nákladů a dodržování schváleného finančního plánu
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur
 • ekonomické a daňové poradenství
Loading...