ISO 9001 Systém řízení kvality

zabezpečuje, aby byly všechny požadavky zákazníků splněny v co nejvyšší kvalitě za optimálního využití zdrojů. Společnost se orientuje na řízení procesů, tj. přesně a úplně identifikuje všechny relevantní procesy, určuje jejich vazby a zajišťuje jejich efektivní fungování. Tyto procesy jsou monitorovány, měřeny a dále zlepšovány. Zásadní důraz je kladen na procesy s přímou vazbou k zákazníkovi. Současně s řízením procesů se zpracovává potřebná dokumentace v přiměřeném rozsahu, která je řízena.

Loading...